top of page

Zasada Kopernikańska - innowacyjna wystawa artystyczno naukowa poruszająca zagadnienia związane z eksploracją kosmosu za pomocą gier realizowana w Singapurze

 

Projekt finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2024”

Wartość finansowania: 170 000 zł

Zasada Kopernikańska to opracowana przez Kujawsko-Pomorski Klaster Brewstera wspólnie z polskimi placówkami dyplomatycznymi innowacyjna wystawa wykorzystująca edukacyjne gry zręcznościowe do promocji Polski za granicą jako kraju zdolnych, kreatywnych i wielkich osobowości, które miały ogromny wkład w tworzenie światowych idei. Projekt będzie realizowany w terminie 15 kwietnia - 15 grudnia 2024 roku w Singapurze w Science Centre Singapore - w najbardziej prestiżowej instytucji edukacyjnej w kraju. Wystawa zostanie przygotowana w ścisłym partnerstwie z Science Centre Singapore oraz Ambasadą RP w Singapurze. 

 

Celem wystawy Zasada Kopernikańska, oprócz promocji osiągnięć Mikołaja Kopernika i polskiej astronomii w Azji Środkowo-Wschodniej, jest przypomnienie nam, że nie stanowimy centrum kosmosu i podkreślenie naszej roli jako strażników planety, opiekunów innych gatunków i nas samych, ludzi. Tematyka podejmowana w ramach wystawy jest ponadczasowa i aktualna, nawiązująca głównie do kulturotwórczej siły przemian jakie niosło ze sobą opublikowanie De revolutionibus orbium coelestium co pozwala liczyć na duże zainteresowanie tak współczesnego kraju jak Singapur. Bezprecedensowość tych przemian sprawia, iż obecnie mianem Rewolucji Kopernikańskiej określa się również inne działania posiadające potencjał do niesienia wielkiej zmiany w obszarze światopoglądowym i obyczajowym - w pewnym sensie Singapur przeżył własną, ekonomiczną Rewolucję Kopernikańską. 

 

Koncepcja wystawy oparta jest na najbardziej skutecznej formie promocji i edukacji poprzez doświadczanie za pomocą trzech narzędzi - interaktywna wystawa, nowoczesny chatbot i platform on-line. Na interaktywną wystawę składa się 9 wysoce atrakcyjnych gier edukacyjnych zaprezentowanych na 3 wyjątkowych retrofuturystycznych automatach, które można łączyć w dowolne konfiguracje w zależności od rozmiarów przestrzeni wystawowych oraz potrzeb edukacyjnych grupy docelowej (od gier typowo edukacyjnych po problematykę społeczną sztuki współczesnej). 

grafika na www.jpg
bottom of page