top of page

Stowarzyszenie Kujawsko- Pomorski Klaster Brewstera realizacje projekt pn. "Wdrożenie strategii internacjonalizacji Kujawsko-Pomorskiego Klastra Brewstera” w ramach projektu grantowego pn. „FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Schemat: Wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych - projekty grantowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt zakłada realizację następujących działań: 

1. Udział w zagranicznych międzynarodowych targach i wystawach w charakterze wystawcy.

2. Organizacja wyjazdowych i przyjazdowych wizyt studyjnych związanych z targami i wystawami poza granicami kraju

3. Udział w międzynarodowych targach poza granicami kraju w charakterze zwiedzających.

4. Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej:

- projektowanie kampanii marketingowych i reklamowych,

- wsparcie prawne procesu negocjacji i zawierania kontraktów.

Celem projektu realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Klaster Brewstera jest przeprowadzenie działań internacjonalizacji w związku z wejściem na dwa nowe rynki tj. Wielka Brytania oraz Niemcy z ofertą produktu oprogramowanie digital storytelling.

Całkowita wartość projektu: 481 768,08 PLN

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 341 861,76 PLN

logotypy.png
bottom of page